Сайтът използва „бисквитки“, за да може да функионира нормално.
ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЛОТОС-ДОМАШНИ ГРИЖИ“

Нашата мисия

Ние знаем, че възрастните хора се нуждаят не просто от грижи и подкрепа, но и от специално внимание и човешко отношение, за да почувстват както сили, така и желание да водят пълноценен живот. Затова и домашните грижи, които им осигуряваме, не се ограничават само до медицинско обслужване и помощ за бита, а са поставени на базата на активно общуване. Така им помагаме да получат необходимата психологическа подкрепа и опора, за да продължат да живеят активно и в добро физическо и душевно състояние. Зад дългогодишната ни работа стоят множество Лични истории, които ни вдъхновяват да продължим мисията си в помощ на възрастните хора. Към настоящия момент Български Червен кръст се грижи за повече от 700 души в 8 населени места в България. В началото на 2018 г. БЧК и партньори съвместно създадоха сдружение в обществена полза „Лотос-Домашни грижи“, което към настоящия момент е ангажирано с предоставянето на професионални здравно-социални грижи в домашна среда на територията на общините Враца, Оряхово, Бяла Слатина и Криводол.