Повече информация за целите и същността на проект "Домашни гружи" можете да научите от прикаченото видео.