Програма „Домашни грижи“, осъществявана от Български Червен кръст, въведе за първи път в България предоставянето на интегрирани здравни грижи и социални услуги в домашна среда на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. Първият Център „Домашни грижи“ беше открит през 2003 г. в гр. София, район „Лозенец“ с подкрепата на програма PHARE ACCESS по модела на швейцарската асоциация „Шпитекс” и бе успешно адаптиран към условията в България. Оттогава досега са създадени общо 10 Центъра „Домашни грижи“ в различни региони на страната, които обгрижват повече от 800 души.

Освен редовното предоставяне на услугата „домашни грижи“ на своите бенефициенти, БЧК поставя като един от своите основни приоритети постигането на устойчивост и разширен достъп на по-голям брой възрастни хора от цялата страна до този вид грижи. Вече повече от 10 години ние успешно работим със Швейцарски Червен кръст, Италиански Червен кръст, Германски Червен кръст, Австрийски Червен кръст и други международни организации с цел изработване на адекватно законодателство в България, квалифицирано обучение на персонала, изработване и прилагане на критерии за качество на услугите в домашна среда и тяхното остойностяване.

От 2009 г. БЧК е пълноправен член на Европейската платформа на възрастните хора AGE Platform Europe, което подпомага нашата работа в сферата на подобряване качеството на живот на възрастните хора посредством обмяна на добри практики и участие в международни проекти и инициативи на ниво Европейски съюз.