По случай 29 април - Европейски ден на солидарността между поколенията, за втора поредна година БЧК организира общо мероприятие за засаждане на цветя, дървета и храсти. Участие в него взeха 550 млади и възрастни хора от 25 общини на 10 области /Благоевград, Враца, Добрич, Ловеч, Пловдив, Русе, Смолян, Ямбол, София-област и град София/. Целта на инициативата бе да насочи вниманието на обществото към нуждата от адекватни и устойчиви политики за възрастните хора в отговор на икономическите, демографските и социалните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз днес. А солидарността между поколенията има ключова роля за тяхното развитие.

БЧК има амбицията ежегодно на този ден да провежда събития с участие на хора от всички поколения, които да напомнят колко важни и нужни са разбирателството, зачитането и солидарността между хората в днешния свят.