На 19-20 август доброволците от Белене, работещи по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”, посетиха доброволците от гр. Русе и обмениха опит с тях за работа по проекта. При посещението си доброволците разгледаха обществената трапезария на БЧК, в която през студените зимни месеци се раздава топла храна на хора без дом. Г-жа Вили Цонева – специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Русе, разказа за грижите които полагат за наркозависими и бездомни хора от града. Възрастните доброволци на БЧК Русе разказаха за полаганите оте тях грижи за хората, настанени в хосписа на БЧК в града. От своя страна доброволците от гр.Белене споделиха опита си в оказване на подкрепа за самотни възрастни хора в дома им, за услугите, които предоставят – попълване на документи за социална помощ, придружаване до личен лекар, съвети при попълване на документи за пенсиониране или актуализиране на пенсия и др.