По повод 1 Октомври – Международен ден на възрастните хора, БЧК –Ямбол и възрастните хора от целевата група по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права" организираха инициативи в Градския парк с мото "Всички заедно да се веселим".

Гости на празника бяха г-н Димитър Димитров – Председател на Областен съвет на Съюза на пенсионерите - 2004 и г-н Костадин Атанасов – Председател на Общински съвет на Съюза на пенсионерите – 2004.

БЧК обособи пункт, обозначен с отличителните знаци на организацията и в 10 часа стартира информационна кампания, чиято цел бе да повиши информираността на обществото по проблемите на възрастните хора в гр. Ямбол. В кампанията се включиха доброволците на БМЧК, които успяха да разпространят над 300 бр. информационни материали популяризиращи проектът, който БЧК- Ямбол реализира в момента с активното участие на възрастните хора, както и материали, съдържащи ключови послания по повод 2012 г. – Европейска година на активното стареене и солидарността между поколенията.

Следващата инициатива бе празничен концерт с участието на певчески групи от Клубовете на пенсионера: „Хале”; „Зорница”; „Гигант”; „Централен клуб” и Читалище „Пробуда”, които изпълниха народни песни и стари градски песни.

Всяка група представи традиционни български народни носии от различни населени места от област Ямбол; имаше групови и солови изпълнения на песни; пресъздаден бе нестинарски танц и др.

Стоян Кючуков – представител на целевата група по проекта за възрастните хора, изнесе кратък рецитал по стихотворения на Никола Вапцаров.

Водещ на празника бе Снежана Лисичкова – доброволец на БЧК, представител на целевата група от проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права".

Участниците в концерта успяха да създадат много настроение и усмивки у всички присъстващи на празника, с нетърпение млади и стари се хванаха и изиграха едно право българско народно хоро, съпроводено с изпълнението на гайда и кавал. Извилото се хора е доказателство за приемствеността между младите хора и възрастните хора, което е доказателство за признаването на възрастните хора, като важен ресурс за обществото.

БЧК - Ямбол осигури минерална вода и почерпка за всички присъстващите на празника.

Мероприятието бе отразено от местните печатни и електронни медии.