С изложбата "SOS" стартира  националната кампания "SOS! Час внимание!"- инициатива на частна охранителна компания и Българския червен кръст. 

 
Изложбата е дело на пловдивския фотограф Неделиян Нешев и съдържа серия портрети на възрастни хора. Въздействащите фотографии са придружени от историите на самотните хора. За да може артпроектът да стигне до по-голям брой хора, той е замислен като външна изложба. 

До момента освен физическа охрана на възрастни хора в отдалечените села, компанията прави и здравен мониторинг на всички свои абонати. Охранителите на фирмата са преминали курс за оказване на първа долекарска помощ.
 
Предварително се изготвят лични досиета и здравни карти. Патрулите пазаруват лекарства по рецепти на възрастните хора, както и хранителни продукти. При спешни случаи се осигурява транспорт до лечебно заведение. 

Българският червен кръст Пловдив се присъедини към програмата със специално обучен доброволчески екип, който следи всяка седмица за състоянието на възрастните хора в различни населени места.

"SOS! Час внимание!" е новата програма на компанията "ТРАФИК", насочена към самотните възрастни хора. Тя е естествено продължение на социалния проект "ТРАФИК SOS- С грижа за хората", който постави основите на нов тип социално отношение и осигури спокойствието, от което тези хора се нуждаят. 

"SOS!"Час внимание!" е инициатива, която цели да ангажира всеки, който има възможност и добра воля да се включи в ежемесечните акции на "ТРАФИК" и БЧК. 

Доброволците ще гостуват на самотните възрастни хора, ще разговарят с тях, ще ги изслушват и ще им помагат . Споделените проблеми ще бъдат отбелязвани в специален личен картон, за да може да се търси индивидуален подход за решаването им. 

На  телефон на доверието на БЧК -032 6151, възрастните хора могат също да доверят своите проблеми и да получат профeсионална подкрепа.

Освен към доброволци, кампанията "SOS! Час внимание!" е отворена и към големите фирми и компании, които могат да се включат в нея, чрез ангажиране на своите служители в доброволчески дейности.