На 4 ноември 2014 г. в конферентната зала на хотел „Реал”, областната организация на БЧК Пловдив и доброволци проведоха кръгла маса на тема „Насилие и измами сред възрастните хора”. Мероприятието е по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за правата им” и част от дейностите по застъпничество и лобиране на възрастните доброволци от областта.
В кръглата маса участваха представители на областната дирекция на МВР Пловдив, психолог, социален специалист, доброволци и възрастни хора от пенсионерски клубове и дружества, представители на неправителствени организации за хора с увреждания.
Г-н Димчев - началник група от териториалната полиция в гр. Пловдив представи в резюме най-честите причини и форми на измами над възрастните хора. Статистическите данни изнесени от него показват понижен брой на регистрираните негативни прояви над възрастни хора.
Доброволка по проекта представи презентация за дейности на възрастните доброволци по проекта, относно провеждана втора година застъпническа кампания за превенция на насилието и измамите над възрастните хора. 
Психолога Иван Тричков запозна участниците със същността и формите на насилие и даде практически съвети, свързани с превенция и начини за реагиране при установени нарушения.