На 28 октомври 2014 г. в пенсионерски клуб в с.Крушари се състоя обучение на тема "Възрастните хора и бедствията". Обучени бяха 35 възрастни хора от с. Крушари, община Крушари.
Обучението се осъществи по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за правата им".
Участниците бяха запознати с ролята на БЧК при бедствия и бяха набелязани стъпките за действие преди, по време и след възникването на бедствие. Доброволките по проекта към БЧК Добрич Мариана Иванова, Маргарита Димитрова и Мария Паскалева разказаха на присъстващите целта и ролята на проекта, а г-жа Ема Георгиева поздрави възрастните хора с хумористичен скеч.