На 31. 01.2012 г. в БЧК Ямбол се проведе кръгла маса по проект Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, като участие взеха: г-н С. Стойчев – член на НС на БЧК; председател на ЯТПП; г-н Р. Славчев - гл. инспектор Пътна полиция - Ямбол; г-жа Т.Петрова – говорител на ОД на МВР Ямбол; г-жа К.Колева – диерктор Регионална Дирекция Социално подпомагане – Ямбол; г-н М. Димитров – директор на ДСХ и ДСП; г-жа Г. Павлова – гл. експерт Областна администрация; д-р Р. Русева – РЗИ ; г-н С.Шиков – Дирекция «Социално подпомагане»; г-жа К. Атанасова – Районна организация на инвалидите; представители на целевата група – възрастни хора; местни печатни и електронни издания – телевизия "Диана"; "Супер вижън +"; в-к "Делник"; "Ямбол прес" и "Ямбол свят".

Директорът на БЧК – Ямбол, инж. Митко Филипов откри кръглата маса организирана от областната организация на Български Черен кръст – Ямбол и представи участниците в нея, след което презентира проекта - основните цели, дейности и очакваните резултати.

Гергана Георгиева – щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол запозна участниците с основните нужди на възрастните хора, които бяха очертани в резултат от груповата работа на целевата група по време на проведеното двудневно обучение през месец ноември 2011 г. в БЧК – Ямболпо проект Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права”, както следва: Разкриване на дом за стари хора; Увеличаване спектъра на социалните услуги в общността; Социални контакти с възрастните хора и Достъпна среда за възрастните хора и хората със специфични потребности.

Целевата група имаше възможност да постави пробелмите си пред участниците, като всяка страна вземаше отношение според компетенциите, които има, получи се много добра дискусия.

В заключение инж. М. Филипов предложи на вниманието на всички участници в кръглата маса да приемат Декларация за подкрепа за решаване на проблемите на възрастните хора, която ще ни гарантира добро партньорство при изпълнението на проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”.