По повод Европейски ден на солидарност между поколенията възрастни хора, представители на целевата група по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права” проведоха информационна кампания.
Целта на кампанията е да се повиши информираността на възрастните хора във връзка с най-често извършваните измами с възрастни хора.
Информационният пункт бе разположен в Градският парк, на специално обособена шатра, обозначена с отличителните знаци на Червен кръст.
Възрастните доброволци разпространяваха материали с информация за най-често използваните измами на възрастни хора: по телефона; измамени със съобщения по мобилен телефон; измами с награди и др.
Кампанията предизвика интерес у гражданите, които се спираха и задаваха въпросите си към възрастните хора – доброволци на БЧК.
Друга инициатива се организира в залата на БЧК Ямбол - кръгла маса по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”, като участие взеха представители на Пътна полиция - Ямбол; ОД на МВР Ямбол; Областна администрация; Община Ямбол; Дирекция "Социално подпомагане";представители на целевата група – възрастни хора; местни печатни и електронни издания – телевизия "Диана"; "Супер вижън +"; в-к "Делник"; "Ямбол прес" и "Ямбол свят".
Гергана Георгиева – щатен специалист в Секретариата на ОС на БЧК – Ямбол откри кръглата маса организирана от областната организация на Български Черен кръст – Ямбол и представи участниците в нея, след което презентира проектът - основните цели, дейности и очакваните резултати.
Целевата група имаше възможност да постави пред участниците проблемите си, свързани с безопасността на движение по улиците; неправилното паркиране на МПС на регламентираните места за инвалиди – в центъра; пред магазини и т.н, като всяка страна взимаше отношение според компетенциите, които има. Като резултат се получи много добра дискусия.
В заключение Г. Георгиева предложи на вниманието на всички участници в кръглата маса да приемат Декларация за подкрепа за решаване на проблемите на възрастните хора, която ще ни гарантира добро партньорство при изпълнението на проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”.
Инициативите по повод Европейски ден на солидарността между поколенията приключиха с организиране на концерт в Художествена галерия „Жорж Папазов съвместно с НЧ „ТРАКИЙСКА ЛИРА”, мотото на концерта бе „Възкресение на духа и добротата” с участието на Детски концертен хор и Дамски хор към Хорова школа Проф. „Г. Димитров”.