Български Червен Кръст


Център „Домашни грижи“ – София
Адрес: бул. „Джеймс Баучер“ 76
Тел.: 02 / 4923 088
Център „Домашни грижи“ – Благоевград
Адрес: ул. „Стамболийски“ № 34
Тел.: 0886-900-657
Център „Домашни грижи“ - Враца
Адрес : ул. “Георги Бенковски“ № 21
Тел. 092 / 620619
Център „Домашни грижи“ - Криводол
Адрес: ул.“Освобождение“ №1
Тел. 09117 / 2085
Център „Домашни грижи“ - Оряхово
Адрес: ул.“Христо Смирненски“ № 2
Тел. 09171 / 2038
Център „Домашни грижи“ - Бяла Слатина
Адрес: ул.“Любен Каравелов“ № 8
Тел. 0915 / 81058
Център „Домашни грижи“ – Варна
Адрес: ул. „Братя Шкорпил“ № 3
Тел.: 052 / 622 822
Хоспис „Червен кръст“ – Кърджали
Адрес: ул. Детелина №6
Тел.: 0361 / 655 76