В навечерието на предстоящите Коледни празници Центровете „Домашни грижи“, изградени в област Враца по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, честваха 2 години от своето създаване. Годишнината беше отбелязана със срещи - тържества в четирите пилотни общини – Оряхово, Враца, Бяла Слатина и Криводол, които бяха организирани от ОблС на БЧК, съвместно с общинските администрации. Освен партньорите в проекта, с които Центровете работят на местно ниво, на тържествата присъстваха кметовете на общините, председателите на общинските съвети, както и голям брой бенефициенти, които се придвижваха с помощта на екипите на центровете. Тържеството в гр. Враца беше уважено и от г-н Тотю Младенов – съветник по социалните въпроси към кабинета на министър-председателя на Р България. Всички потребители на Центровете получиха коледни пакети с лакомства и плодове,  а присъстващите изразиха своята удовлетвореност от съществуването на подобен тип интегрирана услуга в посочените общини, която съчетава здравните грижи и социалните услуги в домашна среда и подпомага както самите възрастни хора, така и техните близки.

Към настоящия момент в Центровете „Домашни грижи“ работят общо 50 души – медицински сестри и домашни помощници, които предоставят редовни професионални грижи на 400 потребители на територията на посочените общини, както и в малките населени места около тях. Предоставянето на услугите в рамките на проекта ще продължи до края на 2016 г. след подписано допълнително споразумение с Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, както и с партньорите в проекта – МЗ, МТСП и Швейцарски Червен кръст, за удължаване продължителността на проекта до м. декември, 2016 г.