Гр. София, 9 юни 2017 г.

Международна конференция на тема „Домашните грижи – успешен модел за интегрирани здравно-социални услуги в общността“, организирана от Българския Червен кръст с подкрепата на Посолството на Конфедерация Швейцария, доказа, че домашните грижи са по-ефективни и по-евтини от болничен престой или от дома за възрастни хора.

„Осигуряването на качествени здравни и социални грижи за застаряващото население и на достойни старини на нашите родители и близки са един от приоритетите в работата на БЧК през последните години. Нашата организация полага сериозни усилия за преодоляване на съществуващите проблеми пред възрастните граждани и се стреми да им осигури продължителен и активен живот.“ – каза при откриването на конференцията председателят на БЧК акад. Христо Григоров.

Водещият на събитието, журналистът Георги Тошев, предостави думата за откриващи експозета на посланика на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел, на зам. министрите на труда и социалната политика и на здравеопазването Росица Димитрова и Лидия Нейчева, на Беат фон Деникен, ръководител „Международно сътрудничество“ на Швейцарски Червен кръст, на съветника на президента по социалните въпроси Гълъб Донев.

Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК и ръководител на Програма „Домашни грижи“, представи пред аудиторията приноса на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ за успешното въвеждане на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда в България. Посочените от нея резултати, постигнати по проекта през периода 2012 - 2017 година, бяха признати като сериозен успех в представения от Силвия Цанова, зам.-председател на „Глобал Адвайзърс“ АД, сравнителен анализ на услугата „домашни грижи“ с други форми на социално-здравни услуги в домашна среда. От НСОРБ представиха ангажиментите на общините и предизвикателствата пред тях при предоставяне на интегрирани грижи за възрастните хора.

С особен интерес участниците в конференцията проследиха презентацията на Ерика Плачела, съветник по здравни въпроси в Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, в която убедително беше представен изключителния принос на Швейцарската агенция за трансформирането на системите за предоставяне на здравни грижи в Източна Европа.

Перспективите пред Световната здравна организация относно доставянето на интегрирани здравни грижи бяха коментирани от д-р Скендер Сила, ръководител на офиса на СЗО в България. Последва и информация относно Инвестиционния план за Европа на Европейската комисия и възможностите, които той предоставя за финансиране на интегрираните здравно-социални услуги.

По време на конференцията бяха дискутирани редица важни въпроси, отговорите на които дава новият модел на интегрирани здравно-социални услуги, въведен чрез проекта „Домашни грижи“ на БЧК. Обсъдени бяха и следващите стъпки и предизвикателствата пред неговата устойчивост и прилагането му в цялата страна.

Всички представители на институции се обединиха около заключението, че осъществяването на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ от БЧК, съвместно с МЗ, МТСП и Швейцарски Червен кръст, с подкрепата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, е довел до създаването на предпоставки за трайно въвеждане и устойчиво предоставяне за първи път в България на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за възрастни хора.