На 19.05.2014г. Център „Домашни грижи” при ОС на БЧК – Варна организира за част от потребителите на социалната услуга посещение в резиденция „Евксиноград”. Събитието бе част от културната програма на Центъра, която има за цел преодоляване на социалната изолация на възрастните хора и обогатяване на ежедневието им с положителни емоции и общуване. Археологът Ася Георгиева изнесе лекция, представяща миналото и историята на изграждането на двореца. Възрастните посетители разгледаха богатия парк на комплекса, създаден от водещи градинари и Цар Фердинанд преди повече от век. Хора над 80-годишна възраст идваха за първи път лично да се запознаят с част от българската история.