Здравна беседа на тема „Артериално налягане” за свои пациенти и жители на с. Голямо Бабино проведе екипът на Център "Домашни грижи"- Криводол на 18.06.2014 г. Пред над 20 жители на криводолското село, част от които потребители на Центъра, неговият ръководител медицинска сестра Камелия Стойнова разясни основни факти за сърдечно-съдовата система, състоянията на хипертония и хипотония и факторите, които ги предизвикват. Презентацията по актуалната за сезона тема разгледа връзките между аномалиите в артериалното налягане и захарния диабет, разпознаване на симптоми на кризи в налягането, диетично хранене и цялостно поведение при наличие на зболяване. Тематичната среща протече с дискусии по тези проблеми, като акцентът бяха превантивните мерки и препоръки. В края на беседата присъстващите бяха поканени на подготвена от екипа на  Център "Домашни грижи"- Криводол почерпка, по времето на която те преминаха към приятелски разговори помежду си.

По-голямата част от присъстващите изявиха желание да споделят свои здравословни проблеми с медицинските сестри, както и да им бъде измерено кръвното налягане. На всеки желаещ бе обърнато необходимото внимание, в резултат на което те изразиха своята искрена благодарност за отделеното от служителите на Център „Домашни грижи“ внимание. По този начин успешно се реализира целта за обогатяване здравната култура на възрастните хора, акцентира се върху значението на превенцията в борбата със заболеваемостта и се активизира социалният живот на възрастните хора с различни заболявания и увреждания.