Осигуряване на комплексни социални услуги и здравни грижи в домашна среда на хронично болни възрастни хора и такива с трайни увреждания.