Осигуряване на интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда на хронично-болни възрастни хора и такива с трайни увреждания.

Какво получавате от Центъра „Домашни грижи“?

  • Здравни грижи в домашни условия от квалифицирани медицински сестри - измерване на кръвно налягане, кръвна захар, медицински манипулации, превръзки и др.
  • Социално-здравна подкрепа в дома според Вашите индивидуални нужди, осигурявана от/с участието на домашни помощници - пазаруване, почистване, помощ при хранене, помощ при поддържане на личната хигиена и др.