Основно Ваше задължение е да осигурите съдействие на екипа на Центъра „Домашни грижи“, за да може ние с топлина и грижа да Ви помогнем да преодолеете самотата и безпомощността си.

Какви документи трябва да подадете?

1. Заявление по образец от кандидата, желаещ да ползва услугите; 

2. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, епикризи, други медицински документи);

3. Декларация за доход, семейно и имотно състояние по образец;

4. Документ за размера на пенсията /Пенсионно разпореждане/.

При необходимост могат да бъдат изискани и други документи.