Къде, кога и как се осъществяват грижите за пациентите?

Всички манипулации се извършват в домашни условия по назначение на Вашия личен лекар или друг специалист, следящ Вашето състояние. Услугите се предоставят на базата на индивидуална оценка на нуждите на всеки бенефициент от страна на медицинските сестри в Центровете „Домашни грижи“ и съгласно график, утвърден от ръководителя на Центъра „Домашни грижи“ след предварително съгласуване с Вас.

Всеки потребител на услугата сключва договор с Български Червен кръст, който урежда правата и задълженията на двете страни.

За предоставените услуги се води стриктна документация, която улеснява работата и връзката с Вашия личен лекар и другите медицински специалисти.

Услугите се предоставят в съответствие с принципите за зачитане на личното пространство и достойнство, подкрепа на самостоятелността и независимостта и гарантиране на поверителност на личните данни.