Български Червен кръст стартира предоставянето на кардиологичен онлайн телемониторинг с помощта на телемедицински модули, предоставени от CheckPoint Cardio. На този етап мониторингът се осъществява само за пациенти на Центровете „Домашни грижи“, които функционират на територията на гр. Враца, гр. Пловдив, гр. Оряхово, гр. Криводол, гр. Благоевград. Модулите се поставят на пациентите от страна на екипите на Центровете „Домашни грижи“, а данните се отчитат в дистанционния медицински център, създаден от CheckPoint Cardio в гр. Казанлък, където се подготвят и медицинските заключения за всеки пациент, преминал за наблюдение през системата. В резултат, с помощта на екипите на Центровете „Домашни грижи“, се организират допълнителни консултации с кардиолог, които в по-голямата част от случаите водят до промяна в терапията на пациентите.

Първите резултати от съвместния проект между БЧК и CheckPoint Cardio бяха представени по време на 10-то издание на националната конференция по електронно здравеопазване, проведена в гр. София на 19 февруари, 2015 г. Презентацията и резултатите можете да видите тук.