На страница 200 в майския брой на списание EVA беше публикувано интервю с Н. Пр. Регина Ешер, посланик на конфедерация Швейцария у нас. 

Посланик Ешер описва швейцарския модел за домашни грижи и прилагането му в България. Моделът се прилага у нас от 2003 г. от Българския Червен кръст съвместно с Швейцарския Червен кръст. Идеята му е възрастните хора, а също и млади хора със заболявания, да получават медицински грижи не в болница, а в собствения си дом. Социалната страна на проекта е също толкова важна, защото бенефициентите му получават не само медицинско обслужване, но и внимание, и възможност за пълноценно общуване.