На 22 юни се проведе дискусия на тема „Може ли България да сe възползва от застаряването?“, която беше организирана от Световната банка съвместно с Министерство на труда и социалната политика и Балкански институт по труда и социалната политика. Гост-лектори на семинара бяха:Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика; Емилия Войнова,  директор на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ в МТСП; Виктория Левин, старши икономист в Световната банка; Тони Томпсън, Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия. По време на събитието беше представено регионално изследване за застаряването в Европа и Централна Азия, както и демографските политики на Министерство на труда и социалната политика с цел преодоляване на предизвикателствата. Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК, представи дейностите на организацията по отношение на възрастните хора и резултатите от проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“. Основно беше подчертана ролята и значението на трайното въвеждане на ефективни модели за обгрижване на възрастните хора в контекста на демографските прогнози за България и нарастващите нужди от интегрирани здравно-социални услуги в общността.