Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, който се осъществява в област Враца с подкрепата на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие, беше посетен от делегация на Световната банка в състав Тони Томпсън - постоянен представител за България, Чешката република и Словакия, Вероник Кабонго - водещ експерт по обмяна на знания от централата на Световната банка във Вашингтон и Ивелина Таушанова - експерт „Връзки с обществеността“. В рамките на визитата, осъществена на 28 октомври, делегацията посети Център „Домашни грижи“ –Враца и Областния съвет на БЧК.

Д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на БЧК и ръководител на проекта, представи дългогодишния опит на организацията в предоставянето на интегрирани услуги за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в домашна среда, основните постижения и предизвикателства, както и бъдещите насоки за развитие. Г-жа Олга Петрова – мениджър на Центъра, запозна делегацията с организацията на работата, бенефициентите на услугите и партньорските отношения, изградени на местно ниво.

По този начин представителите на Световната банка имаха възможност да се запознаят отблизо с модела, изграден в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“ и прилаган пилотно в четири общини на област Враца. Те изразиха задоволство от съществуването и развитието на този модел, който е в синхрон както с Националната стратегия за дългосрочна грижа, така и с техните препоръки, отправени към българското правителство в официален доклад за състоянието на здравната система в България през м. юли, 2015 г.