Центърът „Домашни грижи“ в град Враца, изграден в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, бе посетен от министъра на здравеопазването проф. Николай Петров, министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков и посланика на Конфедерация Швейцария Н. Пр. Денис Кнобел.

Изпълняван от Българския Червен кръст от януари 2012 до юни 2017 г. с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, проектът успешно разработи модел за предоставяне на професионални, интегрирани, здравно-социални грижи в дома като форма на дългосрочно обгрижване на възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. След приключване на проекта четирите основани центъра в област Враца продължават да работят с пълен капацитет благодарение на финансиране, осигурено от Български Червен кръст чрез Швейцарски Червен кръст.

По време на посещението Посланик Кнобел подчерта, че чрез подкрепата, която Швейцарското правителство е предоставило за осъществяване на проекта, Български Червен кръст е създал и развил собствен работещ модел, който има всички предпоставки да бъде интегриран в българската система на здравеопазване и социални услуги.

Министър Петков обяви пред журналисти, че пилотният модел на интегрирани здравно-социални услуги на възрастни хора в Област Враца ще бъде надграден през следващата година и разширен към съседните области Монтана и Видин, където също ще бъдат изградени Центрове „Домашни грижи“.

По време на дискусията министър Николай Петров се ангажира от името на Министерство на здравеопазването, съвместно с БЧК и МТСП, да бъде намерен подход, който да доведе до по-широко предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда в национален мащаб. Той подчерта, че във Враца се наблюдава един добър здравен ефект на предоставяните услуги, което е видно от намаляване на повикванията към Спешна помощ, както и хоспитализациите на възрастни хора.