В рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, изпълняван от Български Червен кръст в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването и Швейцарски Червен кръст, в гр. Враца беше проведена регионална кръгла маса на тема „Интегрирани здравно-социални услуги – възможности за развитие“.  Срещата се състоя на 15.12.2016 г. и на нея присъстваха зам.-министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов, зам.-генералният директор на БЧК и ръководител на проекта д-р Надежда Тодоровска, кметът на Община Враца Калин Каменов, Гергана Михалчева – директор на ОблС на БЧК-Враца, д-р Паулина Кирова - секретар на община Плевен и зам.-председател на Комисията по здравеопазване към НСОРБ, зам.-кметът на Община Враца Петя Долапчиева, кметът на община Оряхово Росен Добрев, кметът на община Криводол Петър Данчев, кметът на община Мизия д-р Виолин Крушовенски, програмният директор към Швейцарското посолство Герасим Гарасимов, представители на Министерски съвет и други партньори и заинтересовани страни на местно ниво.

По време на срещата беше предоставена информация за дейностите в проекта и резултатите от неговата външна оценка, проведена през м. октомври 2016 г. от Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие. Бяха дискутирани възможностите за бъдещо развитие чрез обединяване усилията на различни партньори на национално и местно ниво. С оглед разширяване на предоставянето на услугата „домашни грижи“ и в други общини, на срещата присъстваха и представители на общините Видин, Козлодуй, Ловеч, Борован, Димово и Мездра, с които в бъдеще могат да бъдат разработени съвместни проекти за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги.