На 21 юни в гр. Враца се проведе регионална кръгла маса по проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, на която присъстваха представители на Централното координационно звено на Българо-швейцарската програма към Министерски съвет, г-н Росен Добрев – кмет на Община Оряхово, инж. Иво Цветков – кмет на Община Бяла Слатина, Петър Данчев – кмет на Община Криводол, представители на Община Враца, РЗИ – Враца, РД „Социално подпомагане“, лични лекари от областта и бенефициенти на програмата. Дискусията беше открита от д-р Надежда Тодоровска – ръководител на проекта и от д-р Ирена Видинова – председател на ОблС на БЧК – Враца и беше модерирана от г-жа Гергана Михалчева – директор на ОблС на БЧК.

По време на кръглата маса бяха представени резултати от дейността на четирите Центъра „Домашни грижи от 2012 г. досега, и беше подчертана ролята на всички партньори, вкл. на общинските администрации за успешното осъществяване на проекта през годините. От страна на кметовете на малките населени места, присъстващи на кръглата маса, беше декларирано желание за разширяване на обхвата на услугите и в техните общини, които са с преобладаващ брой възрастни и самотни хора, а в същото време достъпът до здравни грижи и социални услуги е силно ограничен. Общопрактикуващите лекари на територията на община Криводол предоставиха съвместно обръщение, в което се казва: „…Искаме да изкажем нашето задоволство по отношение грижата за здравето на обслужваните от центъра за домашни грижи наши пациенти… Благодарни сме, че се извършват медицински манипулации на пациентите ни, назначени както от нас, така и от лекари специалисти, като по този начин се подпомага процеса на лечение на нашите пациенти. Имайки предвид, че това са хора с увреждания и затруднено самообслужване, налагането на такава форма на обслужване на населението е напълно удачна и превъзхожда другите такива като „Домашен социален патронаж“, „Социален асистент“, „Личен асистент“ и др. поради това, че тук имаме налице медицински персонал…“.