През 2014 г. Български Червен кръст получи акредитация за участие в работата на работната група по правата на възрастните хора, създадена към ООН през 2010 г. В качеството на представител на БЧК участие в  5-та сесия на работната група взе участие д-р Надежда Тодоровска – зам.-генерален директор на Български Червен кръст, която се проведе в Ню Йорк в периода 30 юли – 1 август, 2014 г. В срещата взеха активно участие представители на правителствата на различни държави, както и неправителствени организаци от цял свят, а д-р Тодоровска направи съвместно изявление от името на Български Червен кръст и Европейската платформа на възрастните хора AGE Platform Europe, на която нашата организация е пълноправен член от 2009 г. Изявлението направи обзор на приложението на Мадридския план за възрастните хора през последните 10 години в Европа, като по този начин допринесе за пълноценна дискусия и критичен анализ на ситуацията.

За първи път през тази година срещата на работната група беше отворена за повече представители на неправителствени организации, работещи по проблемите на възрастните хора. Гарантиране на правата на възрастните хора и тяхната закрила е приоритетна област за ООН и ще допринесе за постигане на Целите на хилядолетието за развитие. Всички участници в срещата се обединиха около идеята, че са необходими сериозни и последователни мерки с цел изработване на механизми за закрила на правата на възрастните хора по целия свят, както и действия, насочени към предотвратяване на насилието над възрастни хора и осигуряването на адекватна грижа.

Получената акредитация на БЧК дава възможност на нашата организация да участва и в бъдеще в работата на експертната група.