Предстои разглеждане на законопроект за изменение и допълнение в Закона за здравето, който предвижда създаване на центрове за интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда. Проектът е разработен в рамките на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, осъществяван от БЧК в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Швейцарски Червен кръст. Конкретните текстове са изработени от експертни групи, включващи представители на МЗ, МТСП, АСП, НЗОК, БАПЗГ, БЛС и БЧК. Законопроектът е внесен в Народното събрание на 13 май, 2014 г.