Сдружение "Лотос-Домашни грижи" е с основен предмет на дейност предоставяне на професионални интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда на уязвими групи от населението. Понастоящем медицинските сестри и домашните помощници, наети в Центровете "Домашни грижи" на територията на общините Враца, Криводол, Оряхово и Бяла Слатина оказват редовни грижи на повече от 400 потребители, голяма част от тях самотноживеещи, с множество заболявания или след активно лечение в болница. Дейността на Центровете "Домашни грижи" се осъществява в постоянна координация с личните лекари на пациентите, с други социални и здравни институции на територията на общините, както и в сътрудничество с местната власт.